Jakub  KORNFEIL  
   
08 - 04 - 1993
Kyjov
(Jihomoravský kraj)
   
   
Card 2010 Moto 125cc (S).jpg
Card 2019 Moto 3 Recto (S).jpg
Card 2019 Moto 3 Verso (NS).jpg


Created     8 – 11 – 2019